Ing. Ján Sabó
- znalec v odbore Doprava cestná -
O mne

Znalec zapísaný v zozname znalcov pod číslom: 913012
od 9.12.1997.

v odbore:

doprava cestná

odvetvia:

technický stav cestných vozidiel
nehody v cestnej doprave
odhad hodnoty cestných vozidiel

vzdelanie:

Stredná priemyselná škola Strojnícka Prešov
Vojenská akadémia Brno (ČR),Výzbrojno - inžinierska fakulta, odbor: konštrukcia a prevádzka automobilov
Žilinská univerzita, ústav súdneho inžinierstva Žilina

Som členom asociácie znalcov doprava cestná.